Toiminta

Turvallinen kasvualusta

Kalliorinne antaa lapselle ja nuorelle kodinomaiset ja inhimilliset puitteet hyvään ja turvalliseen elämään. Lapset ja nuoret kasvatetaan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä kantamaan omalta osaltaan vastuuta kodin arjesta. Yhteisöllisyyden merkitys korostuu Kalliorinteen Pienryhmäkodissa kun lapset ja nuoret opetetaan sisäistämään hyvät ja perinteiset käytöstavat sekä yhteiskunnassa vallitsevat perusarvot ja säännöt. Kalliorinteen arki on selkeä ja jäsennelty, joka osaltaan luo turvalliset ja tasapainoiset puitteet lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle.Kalliorinteessä jokainen lapsi kohdataan yksilönä ja hänestä välitetään omana itsenään. Lapsi-omaohjaaja-suhde antaa lapselle turvallisen jatkuvuuden tunteen. Selkeät ja turvalliset rajat kertovat siitä, että lapsesta välitetään. 

Omaohjaajan kanssa pyritään luomaan toimivat suhteet lähiverkostoon ja yhdessä ylläpitämään niitä.

Rakentavasti tulevaisuuteen

Omat jutut ovat tärkeitä

Ihmisläheinen ja perhekeskeinen työtapamme mahdollistaa lapsen ja vanhempien rakentavan yhteydenpidon, kummankin osapuolen kunto huomioiden.

Tuemme lapsen ja nuoren perhettä käsittelemään mitä on tapahtunut, kun lapsi/nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle: Ja myös sitä, mitä pitää tapahtua, jotta perhe voisi taas olla turvallisesti yhdessä. Pyrimme kääntämään haasteet tavoitteiksi, jotta hyvään ja avoimeen yhteistyöhön päästäisiin koko perheen hyväksi.

Virikkeellinen paikka

Omat jutut ovat tärkeitä

Luonto Kalliorinteessä on kaikessa läsnä: maaseutuympäristössä, metsäisessä kalliorinteessä sijaitseva pienryhmäkoti ja sen kaunis pihapiiri antavat runsaasti virikkeitä lasten ja nuorten erilaisille kesä- ja talviurheiluharrastuksille.

Harrastusmahdollisuudet kartoitetaan ja toteutetaan jokaiselle lapselle sekä nuorelle heidän omien mieltymystensä mukaan, yksilöllisesti.

Tavoitteellista, laadukasta ja ammattitaitoista

Eväitä pärjäämiseen

Työskentelymme jokaisen lapsen ja nuoren kanssa on tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Tavoitteemme on tukea, syventää ja ylläpitää lapsen suhdetta sekä omiin vanhempiinsa että lähiverkostoon lapsen etuja vaalien, kehitystä tukien ja aina sopivalla tavalla.

Pitkäkestoisilla asiakassuhteilla pystymme luomaan luottamukselliset suhteet lapsiin ja nuoriin, ja näin paremmin kasvattamaan ja ohjaamaan heitä hyvään arjessa selviytymiseen. Laatua työskentelyyn luomme tavoitteellisella, kehittävällä ja ammatillisella työotteella: yksi tärkeimmistä asioista kaikessa toiminnassamme on, että lasten omat valmiudet pärjätä tulevaisuudessa ovat mahdollisimman hyvät.

Kuvia kiinteistöstä