henkilökunta

Työtä taidolla ja sydämellä

Ammattitaitoinen henkilökuntamme koostuu neljästä mies- ja kolmesta naistyöntekijästä, joista valtaosalla on yli 20 vuoden kokemus alalta. Kaikilla on myös kasvatustyöhön tarvittava koulutus: 5 sosionomia (amk), yksi lähihoitaja sekä yksi nuoriso- ja vapaa-ajan-ohjaaja.

Henkilökuntamme hyödyntää työssään omia vahvoja osaamisalueitaan ja on sitoutunut antamaan parhaan panoksensa kasvatustyön onnistumiseksi.

Työnantaja, JS-kodit Oy, on sitoutunut tukemaan henkilökunnan ammatillisuutta säännöllisillä työnohjauksilla, konsultaatiolla, koulutuksilla ja virkistäytymisillä. Näillä lähtökohdilla varmistamme, että Kalliorinteen Pienryhmäkodin henkilökunta, lapset ja nuoret jaksavat ja voivat hyvin.