henkilökunta

Työtä taidolla ja sydämellä

Ammattitaitoinen henkilökuntamme koostuu nais- sekä miesohjaajista joilla on pitkä työkokemus lastensuojelusta. Kaksi ohjaajista on myös Nepsy-osaajia. Kaikilla on myös kasvatustyöhön tarvittava koulutus: 5 sosionomia (amk) ja kaksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa.

Henkilökuntamme hyödyntää työssään omia vahvoja osaamisalueitaan ja on sitoutunut antamaan parhaan panoksensa kasvatustyön onnistumiseksi.

Työnantaja, JS-kodit Oy, on sitoutunut tukemaan henkilökunnan ammatillisuutta säännöllisillä työnohjauksilla, konsultaatiolla, koulutuksilla ja virkistäytymisillä. Näillä lähtökohdilla varmistamme, että Kalliorinteen Pienryhmäkodin henkilökunta, lapset ja nuoret jaksavat ja voivat hyvin.